Χρ. Βερναρδάκης: Επιβάλλεται να υλοποιήσουμε μια στρατηγική ανασυγκρότησης της Δυτ. Αττικής

23 Δεκεμβρίου 2017

«Δεν είναι μόνο οι καταστροφικές και θανατηφόρες πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου που επιβάλουν να υλοποιήσουμε μια στρατηγική ανασυγκρότησης στην περιοχή, αλλά και η συσσώρευση για πολλά χρόνια καταστάσεων που έχουν παραμορφώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής και την έχουν οδηγήσει στην παρακμή και την υποβάθμιση», επισημαίνει ο Χρ. Βερναρδάκης καθώς ολοκληρώνεται το συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Δυτικής Αττικής. Χρ. Βερναρδάκης Σε λίγο ολοκληρώνεται το συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Δυτικής Αττικής. Μια μόνο καταληκτική παρατήρηση αυτή την ώρα:

Είναι εντυπωσιακό το πώς μια περιοχή που αναδείχθηκε από την αρχαιότητα γιατί ενέπνευσε την πνευματικότητα και την παραγωγή πολιτισμού, μια περιοχή με μοναδικό συνδυασμό από φυσικά κάλλη ορεινών και θαλάσσιων περιοχών, εγκαταλείφθηκε κατά τις δεκαετίες της στρεβλής ανάπτυξης, στην χωρίς έλεγχο οικοδόμηση και εγκατάσταση πολλές φορές επικίνδυνων δραστηριοτήτων, στην ανοχή ζωνών απόλυτης φτώχειας δίπλα σε μεγάλες οικονομικές μονάδες παραγωγής πλούτου, στην μετατροπή του θαλάσσιου μετώπου και της ίδιας της θάλασσας σε ζώνη ημιπαράνομων δραστηριοτήτων και αποθήκη παροπλισμένου εξοπλισμού και πλοίων.
Δεν είναι, επομένως, μόνο οι καταστροφικές και θανατηφόρες πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου που επιβάλουν να υλοποιήσουμε μια στρατηγική ανασυγκρότησης στην περιοχή, αλλά και η συσσώρευση για πολλά χρόνια καταστάσεων που έχουν παραμορφώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής και την έχουν οδηγήσει στην παρακμή και την υποβάθμιση.

.