το σπίτι του στα κοράκια και να πληρώνει και 300 ευρώ την κάθε επίσκεψη ,

31 Ιανουαρίου 2018

Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τις αλλαγές που έχουν φέρει στη διαδικασία των πλειστηριασμών .Αυτός που θα του πάρει η τράπεζα το σπίτι , είναι υποχρεωμένος να δείχνει το σπίτι του στα κοράκια και να πληρώνει και 300 ευρώ την κάθε επίσκεψη , που θα του κάνουν .Φίλος επιμελητής μου έδειχνε την σχετική έκθεση και την αναγραφόμενη χρέωση.!Δικηγορικό Γραφείο Δημήτριος Χρ. Αλβανός & Συνεργάτες παρ’ Αρείω Πάγω 

.