Ελληνική Μνημονιακή Δικαιοσύνη αντιγράφω :.

13 Φεβρουαρίου 2018

Ελληνική Μνημονιακή Δικαιοσύνη αντιγράφω :
” Έχω στα χέρια μου απόφαση Μον.Πρωτ που δίκασε ανακοπή κατά Τράπεζας, (δανειακή σύμβαση αλληλόχρεου) όπου παραστάθηκε συνάδελφος ο οποίος ΔΕΝ είναι ο συντάκτης της ανακοπής ΑΛΛΑ ο συντάκτης των πρόσθετων λόγων. Οι πρόσθετοι λόγοι που συνεκδικάστηκαν μαζί με την ανακοπή (βασικό δικόγραφο) ήτο ιδιαίτερα επιμελείς και αναλυτικοί με 2 εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης κλπ φτάνοντας τις 150 σελ. Απορρίφθηκε η ανακοπή ΟΚ δεν μπαίνω στην κρίση επ’ αυτού ΠΛΗΝ όμως … αυτολεξεί «Οι ανακόπτοντες άσκησαν προφανώς αβάσιμη ανακοπή με κύρια ευθύνη του Δικαστικού τους Πληρεξουσίου (έστω του αρχικού χειριστή συναδέλφου) καθώς όλοι οι λόγοι είναι «τεχνικοί-νομικοί» (????) απαράδεκτοι αντιφατικοί νόμω και ουσία αβάσιμοι με άσκηση μάλιστα 16 πρόσθετων λόγων σε ασφυκτικό χρονικό περιθώριο (κοινοποίηση 8 μήνες πριν τη συζήτηση) αντίδρασης, εκτιμάται επιπλέον ως παρέλκυση δίκης δια της σημαντικής δυσχέρανσης στην εκτίμηση των λόγων τόσο του αντιδίκου διαδίκου, όσο και του δικαστή (κουράστηκε το μωρό !!!) .. αυτό συνάγεται ιδίως από την έκταση ανακοπής και πρόσθετων λόγων … με σχοινοτενείς μείζονες προτάσεις χωρίς στοχευμένη αναφορά σε αρεοπαγητική ή εφετειακή νομολογία, με λάθος αρίθμηση των λόγων από το 4 πάει στο 6, … με 2 τεχνικές εκθέσεις …. εσκεμμένα προς σύγχυση, τακτική που επιβαρύνει την ύλη του δικαστηρίου (οεοεο !!!). Επομένως θα πρέπει να επιβληθεί σε βάρος ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 205 ΚΠΟΛΔ ΠΟΙΝΗ ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 2.000 € !!!!! ,….

Απορρίπτει ανακοπή …
Επιβάλλει στον ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ ……… … ΠΟΙΝΗ 2.000 € ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ Της ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Της ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.» Τα εντός παρενθέσεων δικά μου σχόλια τα λοιπά αποτελούν σκεπτικό και διατακτικό «Απόφασης» που εκδόθηκε Ανατολικά της ΕΔΕΜ (πραγματικά και μεταφορικά) και ΤΙΜΩΡΟΥΝ τον δικηγόρο που κατέθεσε πρόσθετους λόγους προκειμένου να καλύψει αρχικό δικόγραφο ανακοπής που κατατέθηκε από άλλον συνάδελφο. Έχω όλη την απόφαση που μου έστειλε ο συνάδελφος, ο οποίος κατέφυγε στον ΑΠ. Τα σχόλια δικά σας.”Δικηγορικό Γραφείο Δημήτριος Χρ. Αλβανός & Συνεργάτες παρ’ Αρείω Πάγω 

.