ΔΕΑ – Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

3 Απριλίου 2018

 • ΔΕΑ – Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης που δημιούργησε μια σειρά
  επιστημονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών πεδίων, παρουσιάζει
  η έκθεση ΙΔΕΑ-Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία.
  Παράλληλα η έκθεση πραγματεύεται όλα εκείνα τα τεχνολογικά
  επιτεύγματα, τα οποία έφεραν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο σε ένα
  παγκόσμια αναγνωρισμένο επίπεδο.
  «Το ΝΟΗΣΙΣ με τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου καταφέρνει και υλοποιεί το
  όραμα και στόχο να διαδώσει της Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία
  στο διεθνές περιβάλλον. Επιδίωξη αποτελεί η παρουσία της έκθεσης στα
  μεγαλύτερα Μουσεία και Τεχνολογικά Κέντρα, με τα οποία το ΝΟΗΣΙΣ
  βρίσκεται σε συνεργασία στο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
  που αφορούν στις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Το
  ΝΟΗΣΙΣ επιτυγχάνει να είναι ένα από τα ελάχιστα τεχνολογικά κέντρα που
  διαθέτει δική του παραγωγή και έκθεση με μοναδικό αντικείμενο εθνικής και
  πολιτιστικής κληρονομιάς. Συναισθανόμενοι την ευθύνη μας και την
  αποστολή που αναλαμβάνουμε δέσμευσή μας αποτελεί η συνεχής
  προσπάθεια προβολής και προώθησης της έκθεσης και η συμβολή μας στη
  διάχυση της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και τη σύνδεσή της με το
  σύγχρονο κόσμο” επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΝΟΗΣΙΣ,Θανάσης
  Κοντονικολάου.
  Την παραγωγή, εκμετάλλευση και διαχείριση της έκθεσης έχει το Κέντρο
  Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. Υποστηρίζεται
  επιστημονικά από την Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
  (ΕΜΑΕΤ). Τη μελέτη και επίβλεψη της έκθεσης ανέλαβε η εταιρεία TETRAGON
  και υλοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
  Η Έκθεση
  Ο σύγχρονος τρόπος παρουσίασης της έκθεσης και η χρήση νέων ψηφιακών
  μέσων, προκαλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν τον κόσμο της αρχαίας
  ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας. Απευθύνεται κυρίως σε ομάδες
  νεανικού και σχολικού κοινού, οικογένειες και μη εξειδικευμένους
  επισκέπτες, αποτελώντας ένα πολιτιστικό γεγονός για όλους. Με εύληπτο
  και ψυχαγωγικό τρόπο, μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν για τεχνολογικά
  επιτεύγματα 3.000-2.000 χρόνων και για επιστημονικούς τομείς, που έδωσαν
  λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και ανάγκες των ανθρώπων, από την
  αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
  Πλούσιο εποπτικό υλικό και κινούμενες εικόνες (3D), αφηγήσεις αρχαίων
  προσώπων, ολογράμματα, ήχοι, μικρογραφίες και φυσικά μοντέλ
  τεχνολογικών ευρημάτων και ανακατασκευών πετυχαίνουν μια
  πολυδιάστατη ανασύσταση του αρχαίου κόσμου.
  Η εκθεσιακή αφήγηση επιτρέπει στον επισκέπτη ελεύθερη περιήγηση στο
  χώρο, δίνοντας του κάποιες βασικές κατευθύνσεις. Καθώς μπαίνει στο χώρο
  τον υποδέχεται η εισαγωγική ενότητα με το διαδραστικό χρονολόγιο. Το
  χρονολόγιο τοποθετεί μια σειρά επιτευγμάτων και τεχνολογικών γεγονότων
  στο χρόνο, ορίζοντας το φάσμα των περιόδων που πραγματεύεται η ΙΔΕΑ.
  Σημείο αναφοράς στο χώρο είναι ο Άξονας της Σκέψης, που διατρέχει την
  έκθεση, δίνοντας της ένα φωτεινό δυναμικό παλμό. Παρουσιάζει τις
  κυριότερες εκφάνσεις των φιλοσοφικών αναζητήσεων, που αποτέλεσαν
  σταθμούς της ελληνικής σκέψης και γέννησαν μια σειρά τεχνολογικών
  επιτευγμάτων, τεχνών και επιστημών. Παράλληλα, στο χώρο του άξονα
  δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων στις
  ειδικά διαμορφωμένες τράπεζες διάδρασης.
  Εκατέρωθεν του άξονα, αναπτύσσονται οι 19 εκθεματικές ενότητες, που
  αποτελούν υποπεριοχές της έκθεσης με αυτοτελή παρουσία. Περιέχουν
  πληροφορίες, πλούσιο εποπτικό υλικό, οπτικοακουστικά μέσα και εκθέματα
  που συνομιλούν με τον άξονα, όσο και μεταξύ τους από πλευράς νοήματος
  και περιεχομένου.
  Οι ενότητες φέρουν στις επιφάνειές τους, ένα αισθητικά επιβλητικό
  μυθολογικό στοιχείο και τη γενική εισαγωγή που ορίζει το πλαίσιο της κάθε
  θεματικής. Ανά ενότητα παρουσιάζονται σημαντικά επιτεύγματα, με βάση τις
  ιδέες, τις τεχνικές κατασκευής και την πρωτοτυπία τους. Συχνά γίνεται
  αντιπαράθεση αρχαίων και σύγχρονων τεχνολογιών, για να τονιστεί η
  διαχρονία των επιτευγμάτων.
  Συνολικά η έκθεση πετυχαίνει την ολοκληρωμένη παρουσίαση της αρχαίας
  ελληνικής τεχνολογίας και επιστήμης, μέσα από μια πληθώρα ερμηνευτικών
  εργαλείων, που περιλαμβάνουν 27 μικρές οπτικοακουστικές παραγωγές, ένα
  12λεπτο ντοκιμαντέρ, διαδραστικές εφαρμογές και 23 εκθέματα-μακέτες.
  Η Εκθεση θα φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» σε
  συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
  ΝΟΗΣΙΣ από τις 17 Μαρτίου 2018
  Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεσης

.