Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με ένα σκεπτικό που αποτελεί «κόλαφο» για τις αιτιάσεις των 399 πρώην μέτοχων του ΟΑΣΘ,

19 Απριλίου 2018

Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (ΟΑΣΘ) αποδίδει εμμέσως πλην σαφώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτοντας τις προσφυγές πρώην μετόχων και μελών του ΔΣ κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες τέθηκε ο Οργανισμός σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με ένα σκεπτικό που αποτελεί «κόλαφο» για τις αιτιάσεις των 399 πρώην μέτοχων του ΟΑΣΘ, ανάμεσά στους οποίους και ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Χρήστος Στεφανίδης και άλλων τριών μελών του παλαιού ΔΣ έκρινε συνταγματικές και νόμιμες τις υπουργικές αποφάσεις και το σχετικό νόμο 4482/2017 αναφορικά με «το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης».

Αντίθετα μάλιστα οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν στο σκεπτικό τους ότι η ανάθεση αυτής της δραστηριότητας στον ΟΑΣΘ «δεν ήταν αποτέλεσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης, ως ατομικού δικαιώματος, οικονομικής ελευθερίας και ιδιωτικής οικονομικής ελευθερίας από επιχειρήσεις που μπορούσαν να ιδρυθούν ελεύθερα με οποιαδήποτε νομική μορφή προς ενάσκηση του έργου αυτού ως επιχειρηματική δραστηριότητα».

Για το λόγο αυτό, με τέσσερις αποφάσεις του το ΣτΕ κρίνει πως οι αλλαγές που επέρχονται στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης είναι «προς το καλλίτερο για το συμφέρον των του κοινωνικού συνόλου». Γίνεται μάλιστα μνεία στην εισηγητική έκθεση του νόμου 4482/2017 και στο σημείο εκείνο που αναφέρει ότι «αδυνατεί ο ΟΑΣΘ να παράσχει προσηκόντως το μεταφορικό έργο που του ανατέθηκε, λόγω φαινομένων κακής διαχείρισης και άρνησης της διοίκησης και των μετόχων να εφαρμόσουν το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο προμηθειών».

.