Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει  να βουλιάζει ο Γιάννη Μπουτάρη το 69 5% των ερωτηθέντων 1000 άτομα.

18 Απριλίου 2018

Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει  να βουλιάζει ο Γιάννη Μπουτάρη το 69 5% των ερωτηθέντων 1000 άτομα.έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρήγγειλε μεγάλος παράγοντας της πόλης. ένα 15% τοις εκατό βλέπει  θετικα το Γιάννη Μπουτάρη. Πτώση της δημοτικότητας του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη οφείλεται των καιρό Που οι περισσότεροι συνεργάτες έχουν αποχωρήσει λόγο συμπεριφορά του Γιάννη Μπουτάρη.χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων και σε άλλες ερωτήσεις, όπως η ικανοποίησή τους από τη ζωή στην περιοχή όπου κατοικούν ο πιο θεωρούν σημαντικότερο πρόβλημα (ανεργία 68,5%, ανέχεια/φτώχεια 48,5%, δομές υγείας 30,5%, διαφθορά στη δημόσια ζωή 23,5%, εγκληματικότητα 18%, προσφυγικό / μεταναστευτικό 23,5%, καθαριότητα 25,5%, συγκοινωνίες 35,5%, κυκλοφοριακό 11,5%, οδικό δίκτυο 21%, δομές εκπαίδευσης 8,5%, περιβάλλον 17,5%, χώροι αναψυχής1 4%, αθλητικές εγκαταστάσεις 13,5%, ύδρευση / αποχέτευση 13,5%, αγορά / εμπορικό κέντρο12,5%, άλλο 2%, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα η περιοχή μου 23,5%, δημοφιλία του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 37,2%Στην έρευνα συμμετείχαν 1000 άνδρες και γυναίκες 17 ετών και άνω, με τη μέθοδο τηλεφωνικών και  συνεντεύξεων, αλλά και τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, με μέγιστο σφάλμα 2,6%.

.