ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ τα προβλήματα στην πόλη δεν διευθετούνται και δεν λύνονται ούτε με hashtags ούτε με επικοινωνιακές κορώνες.

19 Απριλίου 2018

.