ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – Οι απαντήσεις που οφείλει να δώσει η διοίκηση και οι λύσεις που πρέπει να προκριθούν.

28 Ιουνίου 2018

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – Οι απαντήσεις που οφείλει να δώσει η διοίκηση και οι λύσεις που πρέπει να προκριθούν.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 18.06.2018, έξι δημοτικοί σύμβουλοι (Γιώργος Αβαρλής, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Μόνικα Αϊβάζογλου, Γιώργος Αρβανίτης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και Ανδρέας Κουράκης), είχαμε καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο μετά την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η διοίκηση απέρριψε το αίτημα, χωρίς καν να το θέσει σε ψηφοφορία, απάντησε δε αορίστως ότι η συζήτηση θα γίνει σε κάποια επόμενη συνεδρίαση και, αντ’ αυτού, κατά την προσφιλή τακτική της, επέλεξε να εκδώσει ανακοίνωση αποφεύγοντας να αναφερθεί στο σύνολο των προβληματικών παραμέτρων του ζητήματος και να δώσει ουσιαστικές πληροφορίες για τις προθέσεις της.

Επαναφέρουμε, λοιπόν, το αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 02.07.2018.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Επαναφορά του αιτήματος της 18ης Ιουνίου 2018 για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, τα προβλήματα που δημιουργεί και τις λύσεις που πρέπει να υιοθετηθούν.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 18.06.2018, έξι δημοτικοί σύμβουλοι (Γιώργος Αβαρλής, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Μόνικα Αϊβάζογλου, Γιώργος Αρβανίτης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και Ανδρέας Κουράκης), καταθέσαμε αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο μετά την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
Όμως, η διοίκηση απέρριψε το αίτημα, χωρίς καν να το θέσει σε ψηφοφορία, απάντησε δε αορίστως ότι η συζήτηση θα γίνει σε κάποια επόμενη συνεδρίαση -χωρίς να δεσμευτεί ως προς τον ακριβή χρόνο. Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούσε τη διεξαγωγή της.
Αντ’ αυτού, κατά την προσφιλή εσχάτως τακτική της, η διοίκηση επέλεξε να εκδώσει, τρεις ημέρες αργότερα, ανακοίνωση σχετικά με τις «βελτιώσεις του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης τις ποίες σχεδιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης» αποφεύγοντας να αναφερθεί στο σύνολο των προβληματικών παραμέτρων του ζητήματος και να δώσει ουσιαστικές πληροφορίες για τις προθέσεις της.
Αντιθέτως, η ανακοίνωση προσανατολίστηκε κυρίως στη δημοσιοποίηση ορισμένων επιλεκτικών οικονομικών στοιχείων, επιβεβαιώνοντας την άποψη περί του εισπρακτικού κυρίως χαρακτήρα του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Όμως, η θεσμική ενημέρωση του σώματος των δημοτικών συμβούλων και η επί της ουσίας πληροφόρηση των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην πόλη για ένα θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητά τους δεν είναι δυνατόν να γίνεται μέσω μονομερών ανακοινώσεων. Τα θέματα δεν «κλείνουν» με τέτοιες πρακτικές.
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο μία οργανωμένη και συγκροτημένη συζήτηση στην οποία θα ενημερωθεί με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία το σώμα -και μέσω αυτού οι δημότες- θα επισημανθούν οι δυσλειτουργίες, θα διατυπωθούν οι παρατηρήσεις των συμπολιτών μας, θα τεθούν τα ερωτήματα που αφορούν, τόσο τις οικονομικές όσο και τις διαχειριστικές πτυχές του θέματος, θα δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις από τη διοίκηση στα ζητήματα που θα αναδειχθούν κατά τη συζήτηση και θα προταθούν βελτιωτικές λύσεις.
Επαναφέρουμε, λοιπόν, την πρότασή μας για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση και ζητούμε αυτή να γίνει οπωσδήποτε στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 02.07.2018.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης,
Αβαρλής Γεώργιος
Αβραμόπουλος Παναγιώτης
Αϊβάζογλου Μόνικα
Αρβανίτης Γεώργιος
Ζέρβας Κωνσταντίνος
Κουράκης Ανδρέας

.