Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, με απόφασή του, απέρριψε την αίτηση της MIG εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας,

30 Ιουλίου 2018

Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, με απόφασή του, απέρριψε την αίτηση της MIG εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία διεκδικούσε ποσό 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση σε σχέση με την επένδυσή της στην πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα.

Ο γενικός εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Κληρίδης, αναλύοντας τα κύρια σημεία της δικαστικής απόφασης, ανέφερε ότι η διεθνής διαιτησία απέρριψε όλα τα επιχειρήματα των απαιτητών και δικαίωσε τις θέσεις της Κύπρου. Πρόσθεσε ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι «οι πράξεις της Λαϊκής κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν μπορούν να αποδοθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη για τις ενέργειες της Τράπεζας, παρότι κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών».

Ο κ. Κληρίδης τόνισε ότι το Δικαστήριο επιδίκασε υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ στους αιτητές για έξοδα στη διαχείριση της υπόθεσης.

.