Κείμενο της συμφωνίας για τη «Βόρεια Μακεδονία»

23 Ιουλίου 2018

Κατατέθηκε στην Βουλή το 20σέλιδο κείμενο της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ για το Σκοπιανό. Η συμφωνία χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος αποτελείται από 8 άρθρα και το δεύτερο μέρος από 12 άρθρα. « Η παρούσα συμφωνία είναι τελική και από την θέση της σε ισχύ τερματίζει την ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995» αναφέρει ρητά η παράγραφος 1 του πρώτου άρθρου. Όσον αφορά το όνομα επιβεβαιώνει το Βόρεια Μακεδονία ενώ σχετικά με την ιθαγένεια τονίζει ότι «θα είναι Μακεδονική / πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

http://www.macedonianleague.org/documents/category/sigmaupsilonmuphiomeganu943alpha-laquobeta972rhoepsiloniotaalpha-mualphakappaepsilondeltaomicronnu943alpharaquo


.