Καταγγέλει ΕθελοντικήΠεριβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece” το Δασαρχείο Τσοτυλίου

20 Σεπτεμβρίου 2018

Ξεριζωμένω τοπίο για την κοπή των δένδρων στη κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα Κοζάνη Καστοριά χωριό Πλατανιά Βογατσικό Έρευνα-ρεπορτάζ του Νίκου Βάνη μετά από καταγγελία http://aliakmongreece.blogspot.com/

μετά από τηλεφωνική επικοινωνία Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης αλλάΟ Συντονιστής Αποκ.

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης δήλωσαν στον δημοσιογράφο Νίκο Βάνη το θέμα
διέταξε Έρευνα για την κοπή των δένδρων Κοζάνη Καστοριά χωριό Πλατανιά Βογατσικό Δασαρχείο Τσοτυλίου Καστοριά

περιμέναμε απαντήσεις από τον υπουργό περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης

αλλά Ο Συντονιστής Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Πολ. Μιχελάκη

αλλά και το Δασαρχείο Τσοτυλίου

εφημερίδα φαινόμενο news FREEPRESS Η απόλυτη τηλεφημερίδα elliniko-fenomeno.gr, η εφημερίδα Fenomeno News

εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα.

.