Χειμώνας 2019 Οικονομική πρόβλεψη: η ανάπτυξη μετριάζεται εν μέσω παγκόσμιων αβεβαιοτήτων

20 Φεβρουαρίου 2019

Χειμώνας 2019 Οικονομική πρόβλεψη: η ανάπτυξη μετριάζεται εν μέσω παγκόσμιων αβεβαιοτήτων

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2019

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να αυξηθεί για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019, με την πρόβλεψη επέκτασης σε κάθε κράτος μέλος. Ο ρυθμός γενικής ανάπτυξης προβλέπεται να μετριαστεί σε σχέση με τα υψηλά ποσοστά των τελευταίων ετών και οι προοπτικές υπόκεινται σε μεγάλη αβεβαιότητα.

Ο κ. Valdis  Dombrovskis , Αντιπρόεδρος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, αρμόδιος για την Οικονομική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγοράς, δήλωσε: “Όλες οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται το 2019, πράγμα που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και ευημερία. οι προβλέψεις μας αναθεωρούνται προς τα κάτω, ιδίως για τις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, γεγονός που αντανακλά εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι εμπορικές εντάσεις και η επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές, κυρίως στην Κίνα. Το άλλο μισό επιλέγει τον σωστό συνδυασμό πολιτικών, όπως τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ενδυνάμωση των προσπαθειών για τη διενέργεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την επιδίωξη συνετές δημοσιονομικές πολιτικές . ”

Ο κ. Pierre  Moscovici , Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: ” Μετά την κορυφή του 2017, η επιβράδυνση της οικονομίας της ΕΕ αναμένεται να συνεχιστεί το 2019, με ρυθμό ανάπτυξης 1,5%. Αυτή η επιβράδυνση προβλέπεται να είναι πιο έντονη από ό, τι αναμενόταν το περασμένο φθινόπωρο, ειδικά στη ζώνη του ευρώ, λόγω των παγκόσμιων εμπορικών αβεβαιοτήτων και των εγχώριων παραγόντων στις μεγαλύτερες οικονομίες μας. Τα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη της Ευρώπης παραμένουν σταθερά και συνεχίζουμε να βλέπουμε καλά νέα, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση. Η ανάπτυξη πρέπει να ανακάμψει σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και το 2020.

Οικονομική ανάπτυξη

Η οικονομική δραστηριότητα μετριάστηκε το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου επιβραδύνθηκε, η αβεβαιότητα υπονόμευσε την εμπιστοσύνη και το προϊόν σε ορισμένα κράτη μέλη επηρεάστηκε δυσμενώς από προσωρινά εγχώρια στοιχεία, όπως οι διακοπές στην παραγωγή αυτοκινήτων, οι κοινωνικές εντάσεις και η αβεβαιότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ πιθανότατα υποχώρησε στο 1,9% το 2018, από 2,4% το 2017 (πρόβλεψη για το φθινόπωρο: 2,1% για την ΕΕ28 και τη ζώνη του ευρώ).

Η οικονομική δυναμική στην αρχή του τρέχοντος έτους ήταν υποτονική, αλλά τα βασικά στοιχεία παραμένουν υγιή. Η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί, αν και πιο μετριοπαθής. Η ευρωπαϊκή οικονομία πρόκειται να συνεχίσει να επωφελείται από τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας, από ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και από μια ελαφρά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3% το 2019 και κατά 1,6% το 2020 (φθινοπωρινές προβλέψεις: 1,9% το 2019, 1,7% το 2020). Η πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ αναθεωρήθηκε επίσης σε 1,5% το 2019 και 1,7% το 2020 (πρόβλεψη για το φθινόπωρο: 1,9% το 2019 και 1,8% το 2020).

Μεταξύ των μεγαλύτερων κρατών μελών, οι αναθεωρήσεις προς τα κάτω για την ανάπτυξη το 2019 ήταν σημαντικές για τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να επωφελούνται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, η οποία επίσης υποστηρίζεται από κονδύλια της ΕΕ.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε προς τα τέλη του 2018 λόγω της απότομης πτώσης των τιμών της ενέργειας και του χαμηλότερου πληθωρισμού των τιμών των τροφίμων. Ο πυρήνας του πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές ενέργειας και μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, σβήστηκε καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, παρά την ταχύτερη αύξηση των μισθών. Ο συνολικός πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) ήταν κατά μέσο όρο 1,7% το 2018, από 1,5% το 2017. Με τις υποτιμήσεις των τιμών πετρελαίου για το τρέχον και επόμενο έτος χαμηλότερες από το φθινόπωρο, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μετριαστεί στο 1,4% το 2019, σε 1,5% το 2020. Για την ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει κατά μέσο όρο 1,6% φέτος και στη συνέχεια να φθάσει το 1,8% το 2020.

Αβεβαιότητες

Ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας περιβάλλει τις οικονομικές προοπτικές και οι προβλέψεις υπόκεινται σε κινδύνους μείωσης. Οι εμπορικές εντάσεις, οι οποίες έχουν βαρύνει το συναίσθημα για κάποιο χρονικό διάστημα, έχουν ελαφρύνει λίγο, αλλά παραμένουν ανησυχίες. Η οικονομία της Κίνας ενδέχεται να επιβραδύνεται πιο απότομα από τις αναμενόμενες και τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και πολλές αναδυόμενες αγορές είναι ευάλωτες σε απότομες μεταβολές των αισθήσεων κινδύνου και των προσδοκιών για ανάπτυξη. Για την ΕΕ, η διαδικασία “Brexit” παραμένει πηγή αβεβαιότητας.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια καθαρά τεχνική παραδοχή για το 2019

Υπό το πρίσμα της διαδικασίας απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβολές για το 2019 και το 2020 βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τα εμπορικά πρότυπα μεταξύ της ΕΕ27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό ισχύει μόνο για τους σκοπούς της πρόβλεψης και δεν επηρεάζει τη διεξαγόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του άρθρου 50.

Ιστορικό

Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε σύνολο τεχνικών παραδοχών σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων με ημερομηνία λήξης στις 25 Ιανουαρίου 2019. Για όλες τις άλλες εισερχόμενες πληροφορίες, η πρόβλεψη αυτή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει δύο συνολικές προβλέψεις (άνοιξη και φθινόπωρο) και δύο ενδιάμεσες προβλέψεις (χειμώνα και καλοκαίρι) κάθε χρόνο. Οι ενδιάμεσες προβλέψεις καλύπτουν το ετήσιο και το τριμηνιαίο ΑΕΠ και τον πληθωρισμό για το τρέχον και το επόμενο έτος για όλα τα κράτη μέλη και τη ζώνη του ευρώ, καθώς και τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΕ.

Η επόμενη συνολική πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι η οικονομική πρόβλεψη της άνοιξης του 2019 τον Μάιο του 2019.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

.