ΔΕΗ για τα λιγνιτικά» η ΤΕΡΝΑ, η ΕΛΒΑΛ και η Μυτιληναίος, 2 διεθνείς, η China Western και η Seven Energy, και μία σύμπραξη, η BeijincGuohua Power με την Damco (Koπελούζος

27 Μαρτίου 2019

Μιλάμε με όλους αυτή την περίοδο και αναζητούμε τον βέλτιστο τρόπο για να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για τα λιγνιτικά» δηλώνει πηγή κοντά στη διοίκηση  της ΕΛΒΑΛ. «Όλες οι πλευρές είναι πιο ώριμες αυτή τη φορά, ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε

ΔΕΗ και είμαστε σε αναμονή», σημειώνει σχετικά με το ενδιαφέρον της εταιρείας για τα λιγνιτικά της ΔΕΗ.

Η ΕΛΒΑΛ αυτή τη φορά ενδιαφέρεται πιο θερμά για το διαγωνισμό, ωστόσο, όπως σημειώνει η πηγή, «θέλουμε να δούμε τι προτείνει η ΔΕΗ σχετικά με τον επιμερισμό ζημιών και γενικά πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο. Εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες στη διαδικασία, όμως μπορεί να βρεθούμε και με ένα πολύ μειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 5%.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν αρχικά 6 εταιρείες, από τις οποίες θα δούμε σε δύο μήνες πόσες τελικά θα προσέλθουν με δεσμευτική προσφορά. Οι τελικές προσφορές ωστόσο είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν από κοινοπραξίες εταιρειών στις οποίες να συμμετέχουν οι αρχικώς ενδιαφερόμενοι. Αλλά για τη διαμόρφωση των κοινοπραξιών και τις οριστικές αποφάσεις είναι κρίσιμο να δουν πώς θα διευθετήσει η ΔΕΗ

Οι αρχικώς ενδιαφερόμενοι ήταν 3 ελληνικές εταιρείες, η ΤΕΡΝΑ, η ΕΛΒΑΛ και η Μυτιληναίος, 2 διεθνείς, η China Western και η Seven Energy, και μία σύμπραξη, η BeijincGuohua Power με την Damco (Koπελούζος).

Τα λιγνιτικά εργοστάσια που προσφέρονται προς πώληση μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι:

Η Επιχείρηση Μεγαλόπολης που  με τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 με τα σχετικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για τα συνδεόμενα λιγνιτικά κοιτάσματα της Μεγαλόπολης και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδομή.

Η Επιχείρηση Μελίτης (Φλώρινας) με τη λιγνιτική μονάδα Μελίτη 1, όπως επίσης και το δικαίωμα (και σχετικές άδειες) για οικοδόμηση συμπληρωματικής λιγνιτικής μονάδας καλουμένης Μελίτη 2, μαζί με το ορυχείο της Βεύης, το ορυχείο Κλειδί, το ορυχείο Λόφοι Μελίτη και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδομή.

.