Κυβέρνησης σχεδιάζει αλλαγές στις διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη περισσότερων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.Πρόσθετες ελαφρύνσεις για ένταξη στις 120 δόσεις

22 Ιουλίου 2019

κυβέρνησης σχεδιάζει αλλαγές στις διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη περισσότερων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.Πρόσθετες ελαφρύνσεις για ένταξη στις 120 δόσεις

Η επιβεβαίωση ήρθε δια στόματος του ΥΠΟΙΚ Χρήστου Σταϊκούρα, στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου του Economist.

Όπως έγινε γνωστό, οι βασικές αλλαγές θα αφορούν το ελάχιστο ποσό δόσης και το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται ο οφειλέτης για τη ρυθμισμένη οφειλή.

Η ελάχιστη δόση θα μειωθεί στα 20 ευρώ, από 30 ευρώ που είναι σήμερα. Ετσι θα δοθεί δυνατότητα ρύθμισης σε οφειλέτες με πολύ χαμηλό εισόδημα

Το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η εκάστοτε εναπομένουσα οφειλή, σχεδιάζεται να μειωθεί από 5% σε 3%.

Υπολογίζεται ότι κατ’ αυτόν τον τόπο η τελική επιβάρυνση του οφειλέτη θα περιορισθεί από 35% της αρχικής οφειλής σε περίπου 22%.

Σχετική διάταξη θα περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη Ιουλίου

του ελάχιστου ποσού δόσης στα ρυθμιζόμενα χρέη προς το Δημόσιο, μείωση του επιτοκίουεναπομένουσας οφειλης δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη ακόμη περισσότερων οφειλετών στη ρύθμιση.

Σχεδιάζονται επίσης τεχνικές αλλαγές που αφορούν στους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό της ελάχιστης δόσης πληρωμής, για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα μειωθεί στα 20 ευρώ, από 30 ευρώ που είναι σήμερα. Το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η εκάστορε εναπομένουσα οφειλή, σχεδιάζεται να περιορισθεί από 5% σε 3%.

Το «κούρεμα» του ελάχιστου ύψους της δόσης γίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν, οι μικροοφειλέτες και να ενταχθούν περισσότεροι αλλά και η πληρωμή των παλαιών χρεών να είναι βιώσιμη και να μην αναγκαστούν να βρεθούν εκτός ρύθμισης κάποια στιγμή μη μπορώντας να αποπληρώνουν τις δόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οφειλέτες με χρέη έως 3.000 ευρώ θα μπορούν να φτάσουν έως τις 120 δόσεις, ενώ όσοι έχουν οφειλές μικρότερες των 3.000 ευρώ, θα έχουν μικρότερες και αυξημένες δόσεις αποπληρωμής.

Ειδικότερα , η διάταξη που θα περιέχεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, στα τέλη Ιουλίου, θα προβλέπει ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ θα μειωθεί από τα 30 στα 20 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, ευνοούνται οι μικροοφειλέτες, κυρίως με οφειλές έως 3.000 ευρώ, για τις οποίες οι δόσεις θα εκτείνονται μέχρι και σε 100 δόσεις. Δηλαδή:

Η οφειλή των 3.000 ευρώ, σήμερα εξοφλείται σε 100 δόσεις (3.000/30 ευρώ) και με το νέο σύστημα οι δόσεις θα αυξηθούν σε 120 με το ποσό κάθε δόσης να ανέρχεται σε 25 ευρώ.

Η οφειλή των 2.500 ευρώ, σήμερα εξοφλείται σε 83 δόσεις των 30,12 ευρώ τον μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, οι δόσεις θα αυξηθούν σε 120 και κάθε δόση θα είναι 20,83 ευρώ.

Η οφειλή των 2.000 ευρώ, σήμερα εξοφλείται σε 66 δόσεις των 30,3 ευρώ. Με τη βελτίωση του πλαισίου, η οφειλή θα εξοφληθεί σε 100 δόσεις των 20 ευρώ κάθε μία.

Η οφειλή των 1.500 ευρώ σήμερα ρυθμίζεται σε 50 δόσεις των 30 ευρώ. Με το νέο σύστημα, ο συγκεκριμένος οφειλέτης, θα μπορεί να ρυθμίσει την εξόφληση του χρέους του, σε 75 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ, κάθε μία.

Η οφειλή των 1.000 ευρώ σήμερα αποπληρώνεται σε 33 δόσεις των 30,3 ευρώ τον μήνα. Με το νέο σύστημα η οφειλή των 1.000 ευρώ, θα μπορεί να ρυθμιστεί σε 50 δόσεις των 20 ευρώ, κάθε μία.
Άλλες βελτιώσεις

Εκτός από τη μείωση του ελάχιστου ποσού των δόσεων, το ΥΠΟΙΚ εξετάζει και άλλες βελτιώσεις. Μεταξύ αυτών είναι η διευκόλυνση όσων μικροοφειλετών ( ποσά έως 3.000 ευρώ) έχουν ήδη δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρήματα που εισέρχονται στους λογαριασμούς αυτούς για να μπουν στη ρύθμιση, δεδομένου ότι αυτά κατάσχονται αμέσως, πριν προλάβει ο οφειλέτης να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Επίσης εξτάζονται και παρεμβάσεις στον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων δόσεων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται οφειλές του ίδιου φορολογούμενους σε περισσότερες της μιας υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. όπου με το ισχύον καθεστώς δεν προβλέπεται άθροιση των οφειλών αλλά ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε οφειλή με αποτέλεσμα να προκύπτει για τον οφειλέτη μικρός αριθμός και μεγάλα ποσά δόσεων.

.