Σύµφωνα µε πληροφορίες, το πρόβληµα των «πλουσιοπάροχων» συντάξεων 8.000 έως12.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, 18.000 ευρώ, 20.000, έως και 24.000 Ταµείο Νοµικών, αλλά και για εργαζόµενους σε ΔΕΚΟ. οι συµβολαιογράφοι, και δημοσιογράφοι

29 Ιουλίου 2019

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το πρόβληµα των «πλουσιοπάροχων» συντάξεων 8.000 έως12.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, 18.000 ευρώ, 20.000, έως και 24.000 Ταµείο Νοµικών, αλλά και για εργαζόµενους σε ΔΕΚΟ. οι συµβολαιογράφοι, και δημοσιογράφοι

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το πρόβληµα των «πλουσιοπάροχων» συντάξεων, που φέρονται να µην έχουν εκδοθεί αλλά να έχουν ωστόσο υπολογιστεί, έχει προκύψει κυρίως για κλάδους αυτοαπασχολουµένων οι οποίοι είχαν θεσµοθετηµένους κοινωνικούς πόρους, αλλά και για εργαζόµενους σε ΔΕΚΟ.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι, καθώς λέγεται, οι συµβολαιογράφοι, ασφαλισµένοι στο πρώην Ταµείο Νοµικών, οι οποίοι είχαν σε κάθε συµβόλαιο σειρά κοινωνικών πόρων υπέρ των συνταξιοδοτικών τους Ταµείων.

Ο τρόπος µε τον οποίο συνυπολογίστηκαν στο ανταποδοτικό τµήµα της σύνταξης οι εν λόγω κοινωνικοί πόροι λέγεται πως εκτόξευσε το συνολικό ποσό σε δυσθεώρητα επίπεδα. Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας κάνουν λόγο για αβλεψία και έλλειψη σχετικής πρόνοιας στον νόµο Κατρούγκαλου.

Σύµφωνα µε υπηρεσιακά στελέχη, σχετικό ερώτηµα για τους κοινωνικούς πόρους και τις εισφορές επί των αναλογικών δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων για κάθε συµβόλαιο είχε υποβληθεί και στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, το οποίο απεφάνθη πως οι εν λόγω πόροι είναι ασφαλιστικές εισφορές.

Οι στρεβλά υψηλές συντάξεις φέρονται να αφορούν και πρώην υπαλλήλους ΔΕΚΟ οι οποίοι κατέβαλλαν πολύ υψηλές εισφορές. Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε τον νόµο Κατρούγκαλου, όσοι κατέβαλλαν εισφορές πάνω από τον γενικό κανόνα του 20% δικαιούνται προσαύξηση.

Η προσαύξηση για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά υπολογίζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεµία ποσοστιαία µονάδα επιπλέον εισφοράς. Η εφαρµογή έδειξε πως η εν λόγω προσαύξηση είναι αρκετά γενναία.

Άρση στρεβλώσεων από τον Γιάννη Βρούτση

«Βρέθηκα µπροστά σε µία πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Ενηµερώθηκα ότι ήταν έτοιµες να εκδοθούν αποφάσεις για συντάξεις ύψους 10.000 ευρώ τον µήνα, 12.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, 18.000 ευρώ, 20.000, έως και 24.000 ευρώ

τον µήνα» δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος έδωσε προφορική εντολή ώστε να σταµατήσει κάθε διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων για τόσο υψηλές συντάξεις.

«Εδωσα εντολή για το αυτονόητο, δεν κοίταξα αν είναι νόµιµες ή µη, κάτι που πρέπει να κάνω βεβαίως. ∆εν είµαι ενάντια στην ανταποδοτική λογική του συστήµατος εάν και εφόσον έχουν πληρωθεί οι εισφορές, αλλά είναι

τελείως στρεβλό το νούµερο αυτό. ∆εν νοείται υπουργός Εργασίας να εκδώσει τέτοιες συνταξιοδοτικές αποφάσεις» τόνισε ο ίδιος, ενώ έκανε λόγο για αβλεψία και αστοχία του νόµου Κατρούγκαλου.

.