Αδειάζει η Αθήνα από μετανάστες και μεταφέρονται στην βόρεια Ελλάδα

29 Νοεμβρίου 2019

Αδειάζει η Αθήνα από μετανάστες και μεταφέρονται στην βόρεια Ελλάδα άλλα 34.000 άτομα στη Θεσσαλονίκη ενώ γίνονται προσπάθειες να εντοπισθούν όσοι περιέχονται στις λίστες που έχουν σταλεί από την Αθήνα με τις οποίες και

μέχρι το Νοεμβρίου και Δεκέμβριο και Ιανουάριο θα μεταφερθούν αρκετές χιλιάδες μετανάστες στην ενδοχώρα στην βόρεια Ελλάδα , θα υπάρξει όμως μέριμνα ώστε να πάνε σε περιοχές που είχαν δεχθεί βάρος το προηγούμενο διάστημα.

Η Θεσσαλονίκη γεμίσει με μετανάστες και πρόσφυγες 

.