Τη διαγραφή χρεών προς την εφορία και προς τις επιχειρήσεις προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο.

26 Νοεμβρίου 2019

Τη διαγραφή χρεών προς την εφορία και προς τις επιχειρήσεις προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο.

Πρόκειται για μικροποσά, τα οποία ενώ δεν εισπράττονται και δεν διεκδικούνται βρίσκονται στα βιβλία της Εφορίας και μάλιστα αυξάνουν κατά περισσότερο από 500.000 τον αριθμό των οφειλετών.
Επίσης άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να διαγράψουν και αυτές ορισμένα χρέη πελατών τους.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα χρέη προς το δημόσιο το νομοσχέδιο προβλέπει την εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Με αυτό τον τρόπο, αφενός αποφορτίζεται η Φορολογική Διοίκηση από το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολούθηση των οφειλών αυτών, ενώ πάνω από 500.000 φορολογούμενοι θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται για την οικονομική δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περισσότεροι από 536.000 φορολογούμενοι έχουν χρέος μέχρι 10 ευρώ προς το δημόσιο. Πρόκειται για οφειλές που προέρχονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής φόρων.

Δηλαδή λήγει η προθεσμία 31 του μηνός, ο φορολογούμενος πληρώνει το βράδυ και η πληρωμή εμφανίζεται την επομένη ως εκπρόθεσμη, με την ανάλογη επιβάρυνση. Ανεξάρτητα από την αιτία, η ύπαρξη, πάνω από 500.000 μικροοφειλετών για ποσά που δεν μπορεί να γίνουν ούτε κατασχέσεις επιβαρύνει το όλο σύστημα.

Επίσης, στο εξής θα διαγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μικροοφειλές συνολικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο, προκειμένου και με αυτό τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης.

Παράλληλα, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το ύψος της οφειλής.

.