ΑΠΟΦΑΣΗ L.R. κατά Βόρειας Μακεδονίας της 23.01.2020 (αριθμ. 38067/15)

31 Ιανουαρίου 2020

ΕΔΔΑ: Δέσιμο Οκτάχρονου κωφάλαλου παιδιού με νοητική στέρηση στο κρεβάτι του Ιδρύματος

Οκτάχρονο κωφάλαλο παιδί με νοητική στέρηση το έδεναν στο κρεβάτι του στο Ίδρυμα «για τη δική του ασφάλεια». Απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση

ΑΠΟΦΑΣΗ
L.R. κατά Βόρειας Μακεδονίας της 23.01.2020 (αριθμ. 38067/15)

βλ. εδώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάπηρος υπό την προστασία των αρχών από τριών μηνών. Ανεπαρκής φροντίδα και κακομεταχείριση.
Ο προσφεύγων, βρίσκονταν υπό την φροντίδα των κρατικών φορέων από την ηλικία των τριών μηνών και ισχυρίστηκε ανεπαρκή φροντίδα και κακομεταχείριση εκ μέρους των μονάδων φροντίδας του. ΜΚΟ έλαβε γνώση της υπόθεσης όταν ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής τον επισκέφτηκε σε ίδρυμα το 2013 και τον βρήκε δεμένο στο κρεβάτι του.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα, ότι υπήρξε παραβίαση του ουσιαστικού σκέλους του άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) της ΕΣΔΑ, διαπιστώνοντας ότι οι αρχές ήταν υπεύθυνες για την τοποθέτηση του L.R σε ίδρυμα το οποίο δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του, την έλλειψη απαιτούμενης φροντίδας και την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση που υπέστη, και με έξι ψήφους έναντι μία, ότι υπήρξε παραβίαση του διαδικαστικού σκέλους του άρθρου 3 (έρευνα) λόγω της αδυναμίας των αρχών να διεξαγάγουν την κατάλληλη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο έκρινε ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι κάποιος τόσο ευάλωτος όσο ο προσφεύγων, ένα οχτάχρονο παιδί με νοητική υστέρηση, κωφάλαλο, δένονταν τακτικά στο κρεβάτι του κατά τη διάρκεια της παραμονής του περίπου ένα χρόνο και εννέα μήνες σε ένα ίδρυμα το οποίο ήταν σαφώς ακατάλληλο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, παρά το γεγονός ότι το προσωπικό εξέφραζε στις αρχές ευθύς εξαρχής ότι δεν είχαν επαρκή προσωπικό και δεν ήταν κατάλληλα εξειδικευμένοι για να χειριστούν τον προσφεύγοντα.
Επιπλέον, η έρευνα, αντί να εξετάσει τη γενική αποτυχία του συστήματος στην περίπτωση του L.R., είχε επικεντρωθεί στην προσωπική ποινική ευθύνη των υπαλλήλων του ιδρύματος, η οποία οδήγησε τους εισαγγελείς να διαπιστώνουν ότι δεν υπήρχε πρόθεση να βλάψουν το παιδί και να θέσουν την υπόθεση στο αρχείο.

.