Άλλο κωδικό στο Taxisnet ο πολίτης, άλλο ο λογιστής.

1 Απριλίου 2020

ΓΓΠΣ: «Αλλάξτε κωδικούς στο Taxisnet»

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μας καλούν να κάνουμε τους κωδικούς μας το taxisnet πιο ισχυρούς και δίνουν… οδηγίες.

Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, το υπουργείο και τη ΓΓΠΣ συνιστούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την αντικατάσταση των passwords τους στο Taxisnet με νέους που θα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Να αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 8 χαρακτήρες

Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά
Τουλάχιστον ένα κεφαλαίο λατινικό γράμμα
Τουλάχιστον ένα πεζό λατινικό γράμμα
Τουλάχιστον έναν αριθμό
Τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: @!#$%&)
Η αλλαγή του password μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής “Διαχείριση λογαριασμού / Αλλαγή κωδικού”

(https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/changePassword.htm)

εφόσον ο χρήστης γνωρίζει τον τωρινό κωδικό του. Για να γίνει όλο αυτό, πρέπει να έχει συνδεθεί στο Taxisnet.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σημειώνει ότι η αντικατάσταση των κωδικών στο Taxinet συνίσταται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

.