Καταγγελία προς τον υπουργό ασφαλίσεων κυρίων Γιάννη Βρούτση και στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.και ΕΦΚΑ

2 Δεκεμβρίου 2020

Ρεπορτάζ  Ο δημοσιογράφος Νίκος Βάνης

1]Καταγγελία προς τον υπουργό ασφαλίσεων κυρίων Γιάννης Βρούτσης και στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.και ΕΦΚΑ

2]ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26ης Οκτωβρίου 54-56, 54627 – Θεσσαλονίκη. Φορέας

3]Καταγγελία προς Μ.Μ.Ε, την τηλεφημερίδα elliniko-fenomeno.gr την εφημερίδα Fenomeno News την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα πολιτογραφημένο έλληνα και Έλληνα πολίτη που έχει έρθει στην Ελλάδα το 1975 του ζιντάν έγγραφο να προσκόμιση από χωρά της ΕΕ αν παίρνει κάποιο επίδομα η σύνταξη,,,

Τώρα όσο αναφορά με το τηλεφωνικό κέντρο 2313324923-231324927-3213324922- στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. δεν το σηκώνει κάνεις, στην 26ης Οκτωβρίου 54-56 – 54627 Θεσσαλονίκη…..

Ο προϊστάμενος Π. Δ. είναι άφαντος γιατί πήγαμε από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.και ο σεκιούριτας μας είπε ότι κάνει τηλεργασία αυτό σημαίνει δεν δουλεύει κάνεις….

Νόμος αναφέρεται ως το παρακάτω

ΝΟΜΟΣ 4520/2018 έχει το εδάφιο που αναφέρει συγκεκριμένα..Άρθρο 23 Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων..

εε) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή των ανωτέρω αποφάσεων-πράξεων,

στστ) η αναζήτηση από άλλους φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηματική, περιουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της νομιμότητας καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων αναπήρων,

ζζ) η μέριμνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την παροχή διευκρινίσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,

ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρμόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα,

θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισμού και τα εν γένει χαρακτηριστικά του δείγματος των προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων,

ιι) η διενέργεια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων της νομιμότητας χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων,

ιαια) η ψηφιοποίηση, μηχανοργάνωση, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας και του συστήματος διαχείρισης των αιτήσεων απονομής των αναπηρικών επιδομάτων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες πληροφορικής,

1]Είναι δυνατόν να ζητάνε από έναν ανάπηρο καρκινοπαθή με 85 % με αναπηρία να του προσκόμιση έγγραφα από πρεσβείες χώρων της

ΕΕ και από ασφαλιστικους φορείς που έχουν υποχρέωση να κάνει ο ΟΠΕΚΑ, και ΕΦΚΑ

2]Επικοινωνήσαμε με πρεσβείας της συγκεκριμένης χώρας που είναι ΕΕ και μας απάντησε ότι η υπηρεσία που ζητά το συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει να επικοινωνησει με τον ασφαλιστικό φορέα της συγκεκριμένης χώρας για να λάβει το συγκεκριμένο έγγραφο και όχι να ζητάει από τον πολίτη να προσκομίσει το συγκεκριμένο έγγραφο είναι δική τους η ευθύνη του ΟΠΕΚΑ, και ΕΦΚΑ και όχι του πολίτη …..

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,κύριε Γιάννη Βρούτση

Στη σελίδα αναφέρει του υπουργείο σας έχεις τα παρακάτω βήματα προς τους αρμόδιους φορείς ΟΠΕΚΑ, και ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων είναι η επικοινωνία
του Υπουργείου με Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε. Ε.)
καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε.
για θέματα αρμοδιότητας του, η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των
κανονιστικών κειμένων των διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο
καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων του
Υπουργείου στους ως άνω Οργανισμούς 

Με εκτίμηση
A Σ

Επικοινωνία είναι,,,, vanisnikos@yayhoo,gr

https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD2.pdf

Εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα Οπισθόφυλλο 5/12/2020 

.