«Τώρα, δίνεται ένας αγώνας για να επανέλθει αυτή η παλιά του αίγλη» τοΰ Βογατσικοΰ

14 Δεκεμβρίου 2020

1]Να σταματήσει το ξήλωμα των υπηρεσιών από την κοινότητα του Βογατσικοΰ προς τον δήμο αργούς Ορεστικό.

2]Να γίνει η κοινότητα αυτή ως χαρακτηρισμό της κοινότητας οι μαρτυρικές περιοχές του Βογατσικοΰ

3]Να κατασκευαστή καινούργιο Δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων

4]Να γίνει η ιστορική Οικία Δραγούμη, όπου θα στεγαστεί μία από τις εκθεσιακές ενότητες του Νέου Μουσείου

για τη διοργάνωση διαλέξεων που αναφέρονται στον Ίωνα Δραγούμη, καθώς και στην οικία Δραγούμη του Βογατσικοΰ

5]Να γίνει η επανίδρυση του δήμου Ίωνος Δραγούμη με την συνδρομή αξιόλογων στελεχών νέων επιστημόνων μας και εργαζόμενους

6]Να μείνει το περιουσιακό στοιχείο στο Βογατσικό και όχι να μεταφέρεται στον δήμο αργούς οριστικού

7]Να γίνει και να ανακατασκευαστεί κτιρίο ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ, αρκετούς κοινοτάρχες και δήμαρχος και έχουν μείνει στης μελέτες,,,

1993 Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ στο ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ Καστοριάς

Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ

.