Γην και ύδωρ» στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός παραχωρεί

17 Μαρτίου 2021


Καθώς ψηφίζεται, αργά το βράδυ, στη Βουλή η αποικιοκρατικού τύπου σύμβαση για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, τα οποία παραχωρούνται στην εταιρία για 25 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα 25 χρόνια.

Η σκανδαλώδης σύμβαση εγείρει σοβαρότατο ζήτημα νομιμότητας, καθώς παραβιάζει πληθώρα διατάξεων του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ενώ, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η δυνατότητα νόμιμης φοροαποφυγής από τη μεταλλευτική εταιρία.

Ανάμεσα στις ντροπιαστικές και ληστρικές διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται πως ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με υπαιτιότητα της εταιρίας, δηλαδή στη μη τήρηση των συμβατικών όρων, το Δημόσιο υποχρεούται να την… αποζημιώσει.

Η κυβέρνηση όλες τις τελευταίες ημέρες κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αντικρούει τις αιτιάσεις, μοιράζοντας απλόχερα υποσχέσεις για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Ακόμη κι αυτές, ωστόσο, βρίσκονται υπό αμφισβήτηση, καθώς φαίνεται να αίρεται η νομικά δεσμευτική ρήτρα εντοπιότητας για κατά προτεραιότητα προσλήψεις προσωπικού.

Τα κόμματα, άλλωστε, έχουν καταγγείλει από την πρώτη στιγμή τη σύμβαση, ζητώντας την απόσυρσή της. Καταψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25, ενώ το ΚΙΝ.ΑΛ. έχει επιφυλαχθεί. Γιατί άραγε;

 

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Θέμα: Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος στη Χαλκιδική από το ορυχείο του μεταλλείου Ολυμπιάδας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»

Γραπτή απάντηση

Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σχετικά με τη λειτουργία του μεταλλείου στην Ολυμπιάδα, της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», βεβαίωσαν τη συστηματική ρύπανση του ποταμού «Μαυρόλακκα» λόγω της απόρριψης υγρών αποβλήτων, και συγκεκριμένα διαπίστωσαν ελλιπή παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και διάθεσή τους με υπερβάσεις ως προς τα επιτρεπόμενα όρια για τα μέταλλα ψευδάργυρο, κάδμιο, μόλυβδο, αρσενικό αλλά και το pH, με συνέπεια τη διαρκή επιβάρυνση του υδάτινου αποδέκτη.

Χαρακτηριστικά, η συγκέντρωση μολύβδου στα επιφανειακά ύδατα ήταν 13,05 μg/l. Η εταιρεία θεωρεί ότι είναι «εντός ορίων», ενώ στην πραγματικότητα είναι 985% πάνω από το ισχύον όριο, γεγονός που αποτυπώνει και το μέγεθος της ρύπανσης.

Η εταιρεία προφανώς αδιαφορεί για τις εκ του νόμου και των συμβάσεων υποχρεώσεις της και ακολουθεί παλαιωμένες πρακτικές που δεν συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς όρους και την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί ότι κρίσιμα βαρέα μέταλλα (όπως υδράργυρος, χρώμιο, βάριο, σελήνιο) δεν μετρώνται καθόλου.

Έχοντας υπόψη ότι:
υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι η εταιρεία ρυπαίνει παράνομα, παραβιάζοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
η εταιρεία δεν δείχνει καμία διάθεση συμμόρφωσης προς τις σχετικές υποχρεώσεις της,

ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για τον τερματισμό της απαράδεκτης ρύπανσης, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική αδιαφορία και πρακτική της υπεύθυνης εταιρείας και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο, η ρύπανση να προκαλέσει ανήκεστο βλάβη στην υγεία των κατοίκων της περιοχής;

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001246_EL.html

.