Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ. Γίνεται πράξη για να αλλάξει τα κακώς πεπραγμένα του δήμου αργούς Ορεστικό.

9 Μαρτίου 2021

Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ Γίνεται πράξη για να αλλάξει τα κακώς πεπραγμένα του δήμου αργούς Ορεστικό.

1]Να γίνει η επανίδρυση του δήμου Ίωνος Δραγούμη με την συνδρομή αξιόλογων στελεχών νέων επιστημόνων μας και εργαζόμενους.

2]Τα έσοδα από τους δημοτικούς φόρους και επιχειρήσεις που όπως μάθαμε είναι πολύ μεγάλα ποσά και δεν πηγαίνουν στη ανάπτυξη του Βογατσικοΰ όλα καταλήγουν να γίνονται έργα στο αργός Ορεστικό.

3]οι κεράίς στον προφήτη Ηλιαία της κινητής τηλεφωνίας τηλεφωνίας αποδίδουν στο δήμο αργούς Ορεστικό αποδίδουν ένα μεγάλο εισόδημα.

4]οι κεράίς στον προφήτη Ηλιαία των ραδιοφωνικών σταθμών εξυπηρετούν το δήμο χωρίς απολαβές

5]Να κατασκευαστή καινούργιο Δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων

6]Να γίνει η ιστορική Οικία Δραγούμη, όπου θα στεγαστεί μία από τις εκθεσιακές ενότητες του Νέου Μουσείου

7]Να γίνει και να ανακατασκευαστεί κτιρίο ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ, αρκετούς κοινοτάρχες και δήμαρχος και έχουν μείνει στης μελέτες.

8]Το Κοινοτικό Συμβούλιο, όπως είναι σήμερα γνωστό, είναι ο βασικός θεσμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο επίπεδο του χωριού, όπου, λόγω του μεγέθους του από άποψης πληθυσμού, δεν εφαρμόζεται ο περί Δημοτικών Αρχών Νόμος.

όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά η Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ

.