Ο Πρώην δήμαρχος του Ίωνα Δραγούμη Στεργιόπουλος Γεώργιος παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Νίκο Βάνη, και την εφημερίδα Fenomeno news..και στην Ελεύθερη Ώρα και στο elliniko fenomeno gr

27 Μαΐου 2021

Ο Πρώην δήμαρχος του Ίωνα Δραγούμη Στεργιόπουλος Γεώργιος παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Νίκο Βάνη, και την εφημερίδα Fenomeno news..και στην Ελεύθερη Ώρα και στο elliniko fenomeno gr

Νίκο Βάνη..Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας…

Πρώην δήμαρχος του Ίωνα Δραγούμη  Στεργιόπουλος Γεώργιος ευχαριστώ  Νίκο Βάνη..

Νίκο Βάνη.. Το Σπίτι Των Δραγούμηδων γνωρίζετε που βρίσκεται..

Πρώην δήμαρχος του Ίωνα Δραγούμη Στεργιόπουλος Γεώργιος.

Το Σπίτι Του Στέφανου Δραγούμη, Ίων Δραγούμης Φίλιππος Δραγούμης βρίσκεται στην περιοχή μπελάς στο Βογατσικό καταγωγής της οικογένειας, το Βογατσικό Καστοριάς, πρώην έδρα του Δήμου «Ίωνος Δραγούμη…

Που διετέλεσα δήμαρχος για μια τετραετία..την περίοδο 1999–2002

Νίκο Βάνη..Το συγκεκριμένο οικόπεδο Των Δραγούμηδων είχατε ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα…

Πρώην δήμαρχος του Ίωνα Δραγούμη  Στεργιόπουλος Γεώργιος.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο Των Δραγούμηδων θα γινόταν μουσείο του Ίωνα Δραγούμη,Το είχα ένταξη στα προγράμματα Ε.Π.Τ.Α.50% και το υπόλοιπο από Κατανομή ΣΑΤΑ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, πρόγραμμα ο προϋπολογισμός που ανέρχετο σε 800 000 ευρώ,…

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πέτρος Ρίζος ἔφερε την ημερήσια διάταξη και καλεί το κοινοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση,Το οικόπεδο Των Δραγούμηδων μετά από πρόταση του Συμβουλίου και έγκριση του Δημοτικού Κοινοτικού Συμβουλίου…

Την μελέτη την είχαμε ανάθεση στον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΑΠΘ Νικόλαος Μουτσόπουλος και στους φοιτητές του Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…

όμως εγώ τελείωσα την θητεία μου και το άφησα σε εκκρεμότητα,

Την μελέτη στον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΑΠΘ Νικόλαο Μουτσόπουλο και στους φοιτητές του Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που ακόμα δεν είχαν τελειώσει οι προθεσμίες ήταν ανοιχτές.

Ο επόμενος δήμαρχος που έπρεπε να την κατάθεση στη νομαρχία Καστοριάς γιατί εμείς δεν είχαμε τμήμα μηχανικόν.

Τον φάκελό με τα έγγραφα των είχα κατατεθεί στην νομαρχία.

είχα και διαβίωση από τον νομάρχη Κώστα Λιάντση ότι έχει τελειώσει αρκεί να έρθει μελέτη.

το Πρόγραμμα το είχαμε δημοσίευση και σε τοπικές εφημερίδες για την ένταξη του μουσείου των Δραγούμηδων,

πάντως όλα τα στοιχειά υπάρχουν στον δήμο Ίων Δραγούμη και στη κοινότητα Βογατσικού και στον δήμο αργούς Ορεστικό στο χέρι του δημάρχου Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου είναι και να γίνει το μουσείο των Δραγούμηδων.

έχω ακούσει να λένε ότι κόποι το διεκδικούν, Το συγκεκριμένο οικόπεδο Των Δραγούμηδων είναι όλα ξεκάθαρα .

εγώ πάντως τους απαντώ γιατί δεν ήρθαν όταν ήμουν δήμαρχος εγώ στην τετραετία ? δεν είχε εμφανιστεί κανένας

Σας λέω και μια ειδήσει Νίκο Βάνη το Βογατσικό το είχε επισκεφτεί ο μάρκος δραγούμης και πήγαμε μαζί στο οικόπεδο και είδε τα ντουβάρια και συγκινήθηκε και μου είπε δήμαρχε πρέπει να το αξιοποίησης εμείς σας το παραχώρησα  πάρα πολλές δεκαετίες.

Νίκο Βάνη..Σας ευχαριστώ πολύ Γιώργο Στεργιόπουλο.

Πρώην δήμαρχος του Ίωνα Δραγούμη  Στεργιόπουλος Γεώργιος ευχαριστώ Νίκο Βάνη.. σας ευχαριστώ για την ωραία συνέντευξη

Το καμένο σπίτι του Δραγούμη που το έκαψαν οι τουρκικοί το 1913

.