Ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος γιορταζει στις 3 αυγούστου στην περιοχή στην θέση του κτήμα “Κοντογιάννη..

3 Αυγούστου 2021

Ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος γιορταζει στις 3 αυγούστου στην περιοχή στην θέση του κτήμα “Κοντογιάννη

Οι εικόνας της Παναγιάς, του Παντοκράτορα και του Αγίου Νικολάου.συγκεκριμένα την περιοχή Κοζάνης Καστοριάς και τα χωριά μεταξύ Πλατανιάς & Βογατσικού.

Ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος στην περιοχή στην θέση του κτήμα “Κοντογιάννη

.