Στην 71 βρίσκεται η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

4 Ιανουαρίου 2022

Στην 71 βρίσκεται η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Μας έχει περάσει και τουρκικά που βρίσκεται 70 στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Πάντως δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να δίνει μια εξήγηση.

.