Απάτη με τους λογαριασμούς ρεύματος…

20 Μαΐου 2022

Ρεπορτάζ του Νίκου Βάνη

Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.

Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κατανάλωσης ρεύματος ειδικά τις περιόδους που υπάρχει μεγάλη ζήτηση (Χειμώνα και Καλοκαίρι). Κατά συνέπεια, ο ΛΑΓΗΕ (κρατική εταιρεία) εισάγει ρεύμα από άλλες χώρες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή χονδρικής προς στους προμηθευτές ρεύματος.

Λίγοι είναι οι καταναλωτές που γνωρίζουν τι είναι η ρήτρα ΟΤΣ, ή Οριακή Τιμή Συστήματος. Εκτός της ΔΕΗ (όπου δεν εφαρμόζει την Ο.Τ.Σ.), όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι (η Protergia, η Solar Energy, το Φυσικό Αέριο, η ΒΙΕΝΕΡ, η ΕΛΤΑ Ενέργεια, η NRG, η Watt & Volt, η Volton, o Ήρων, η ZeniΘ, η Elpedison, η ΟΤΕ Estate, η Volterra, η Nova Energy, η ΚΕΝ, η ΕΛΙΝΟΙΛ, η We Energy, η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ κ.ά.) όταν δεν έχουν την ρήτρα Ο.Τ.Σ. (ρήτρα αναπροσαρμογής) στα προγράμματά τους, συνήθως χρεώνουν υψηλότερο πάγιο και υψηλότερη τιμή κιλοβατώρας!

Αυτό που χρειάζεται οπότε είνα να βρεις τον Πάροχο με τη μεγαλύτερη απορρόφηση της Ρήτρας Ο.Τ.Σ.
Βρες Πάροχο για Ρεύμα χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ
1
2
3
4
5
Σε ποιον Πάροχο ανήκεις;

ΔΕΗ
Τι είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.)
Πρώτα από όλα πρέπει γνωρίζουμε ότι η “Ρήτρα ΟΤΣ” και η “Ρήτρα Αναπροσαρμογής” είναι ένα και το αυτό!

Η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι η χονδρική τιμή που αγοράζουν οι εναλλακτικοί πάροχοι την ηλεκτρική ενέργεια πριν την πουλήσουν στους καταναλωτές. Η τιμή βγαίνει από έναν αλγόριθμο που υπολογίζει την προσφορά και τη ζήτηση. Το ρίσκο της επένδυσης των προμηθευτών ρεύματος μεταφέρεται στο λογαριασμό του καταναλωτή. Εάν κάτι δεν πάει καλά τότε καλούμαστε να πληρώσουμε την διαφορά. Στην αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να ωφεληθούμε από την χαμηλή τιμή ρεύματος και να έχουμε οικονομικό τιμολόγιο. Η χονδρική τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος ορίζεται κάθε μήνα από τον ΛΑΓΗΕ και ανακοινώνεται σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πριν δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ θα πρέπει να πούμε ότι η 1 MWh ισούται με 1000 kWh.

Πως χρεώνεται η ρήτρα Ο.Τ.Σ. (Ρήτρα Αναπροσαρμογής)
Εφόσον το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει περιλαμβάνει ρήτρα ΟΤΣ (ή ρήτρα αναπροσαρμογής) θα πρέπει να δούμε την ανώτερη και την κατώτερη τιμή που έχει ορίσει ο πάροχος. Ας υποθέσουμε ότι η κατώτερη τιμή είναι 45 €/MWh και η ανώτερη 60 €/MWh. Στην περίπτωση που στο τετράμηνο η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος είναι μεταξύ της ζώνης των 45 €/MWh και 60 €/MWh τότε δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση ή πίστωση στον λογαριασμό μας.

Εάν η μέση ΟΤΣ είναι εκτός της ζώνης τιμών που μας έχει δώσει ο εναλλακτικός πάροχος τότε θα δούμε διαφορά στο λογαριασμό μας είτε με θετικό πρόσημο είτε με αρνητικό. Έτσι, η ζήτηση για φθηνό ρεύμα από τον καταναλωτή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη την χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής.

Πόσο χρεώνεται η Οριακή Τιμή Συστήματος
Ας υποθέσουμε ότι η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος στο τετράμηνο είναι 67 €/MWh. Από την άλλη εμείς καταναλώσαμε στο συγκεκριμένο τετράμηνο 1.500 kWh δηλαδή 1,5 MWh.

Για να βρούμε ποια θα είναι η χρέωση στον λογαριασμό μας θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη άνω τιμή που μας έχει δώσει ο πάροχος (60 €/MWh) από την μέση ΟΤΣ (67 €/MWh). Την διαφορά αυτή θα την πολλαπλασιάσουμε με την κατανάλωση που είχαμε αφού πρώτα την μετατρέψουμε σε MWh (1.500 kWh=1,5MWh).

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές που έχουμε στο παράδειγμα το επιπλέον ποσό που θα πληρώσουμε για το συγκεκριμένο τετράμηνο είναι:

(67 – 60) Χ 1,5 =10,5 ευρώ.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο βρίσκουμε την διαφορά στην περίπτωση που η μέση ΟΤΣ είναι πιο χαμηλή από το κατώτερο όριο που μας έχει δώσει ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Βρες Πάροχο με μεγάλη απορρόφηση της Ρήτρας Ο.Τ.Σ. με τη βοήθεια του Πανελλήνιου Ηλεκτρικού Ρεύματος!
Βρες Πάροχο για Ρεύμα χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ
1
2
3
4
5
Σε ποιον Πάροχο ανήκεις;

ΔΕΗ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εύρος της ζώνης, όπως και η ανώτερη ή κατώτερη τιμή του ΟΤΣ διαφέρει από πάροχο σε πάροχο. Επίσης μπορεί να διαφέρει και μεταξύ συμβάσεων του ίδιου προμηθευτή που έχουν υπογραφεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (2016 – 2021)
Τα παρακάτω στοιχεία με τις μέσες τιμές Ο.Τ.Σ. ανά μήνα και έτος προέρχονται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2016
Ιανουάριος 48,76€/Μwh
Φεβρουάριος 43,92€/Μwh
Μάρτιος 40,78€/Μwh
Απρίλιος 38,97€/Μwh
Μάιος 41,25€/Μwh
Ιούνιος 41,31€/Μwh
Ιούλιος 42,60€/Μwh
Αύγουστος 39,07€/Μwh
Σεπτέμβριος 39,94€/Μwh
Οκτώβριος 43,17€/Μwh
Νοέμβριος 43,11€/Μwh
Δεκέμβριος 51,09€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2017
Ιανουάριος 74,59€/Μwh
Φεβρουάριος 56,22€/Μwh
Μάρτιος 46,22€/Μwh
Απρίλιος 44,57€/Μwh
Μάιος 45,73€/Μwh
Ιούνιος 51,32€/Μwh
Ιούλιος 52,54€/Μwh
Αύγουστος 50,56€/Μwh
Σεπτέμβριος 53,06€/Μwh
Οκτώβριος 54,88€/Μwh
Νοέμβριος 70,45€/Μwh
Δεκέμβριος 56,19€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2018
Ιανουάριος 53,49€/Μwh
Φεβρουάριος 51,64€/Μwh
Μάρτιος 44,27€/Μwh
Απρίλιος 50,35€/Μwh
Μάιος 56,32€/Μwh
Ιούνιος 60,69€/Μwh
Ιούλιος 64,42€/Μwh
Αύγουστος 63,83€/Μwh
Σεπτέμβριος 67,06€/Μwh
Οκτώβριος 71,40€/Μwh
Νοέμβριος 69,30€/Μwh
Δεκέμβριος 71,25€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2019
Ιανουάριος 75,28€/Μwh
Φεβρουάριος 69,01€/Μwh
Μάρτιος 59,87€/Μwh
Απρίλιος 62,40€/Μwh
Μάιος 65,91€/Μwh
Ιούνιος 68,14€/Μwh
Ιούλιος 62,14€/Μwh
Αύγουστος 64,02€/Μwh
Σεπτέμβριος 60,91€/Μwh
Οκτώβριος 63,32€/Μwh
Νοέμβριος 55,35€/Μwh
Δεκέμβριος 59,68€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2020
Ιανουάριος 58,38€/Μwh
Φεβρουάριος 49,23€/Μwh
Μάρτιος 43,65€/Μwh
Απρίλιος 28,51€/Μwh
Μάιος 34,27€/Μwh
Ιούνιος 34,04€/Μwh
Ιούλιος 41,13€/Μwh
Αύγουστος 46,13€/Μwh
Σεπτέμβριος 46,62€/Μwh
Οκτώβριος 47,22€/Μwh
Νοέμβριος 52,66€/Μwh
Δεκέμβριος 58,39€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2021
Ιανουάριος 52,52€/Μwh
Φεβρουάριος 50,36€/Μwh
Μάρτιος 57,64€/Μwh
Απρίλιος 64,17€/Μwh
Μάιος 63,16€/Μwh
Ιούνιος 83,47€/Μwh
Ιούλιος 101,86€/Μwh
Αύγουστος 121,72/Μwh

Απάτη με τους λογαριασμούς ρεύματος – Δείτε πώς μας κλέβουν

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σε συνεχόμενα σοκ υποβάλλονται οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος καθώς οι λογαριασμοί έρχονται ολοένα και πιο φουσκωμένοι! Διαβάστε στο xristika.gr πώς μας κλέβουν οι πάροχοι…

Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατέγραψε πολύ μεγάλη και ανησυχητικά αύξηση από καταναλωτές, οι οποίες έκαναν λόγο για τεράστια και φουσκωμένα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και άλλες ενώσεις έλαβαν 414 καταγγελίες στο πρώτο τρίμηνο που αφορούν πλήθος παραπόνων και τις κατατάσσουν στην δεύτερη θέση στον πίνακα καταγγελιών, μετά τις τράπεζες.

Τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι καταναλωτές αφορούν συγκεκριμένα:

Υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος: Ένα υψηλό ποσοστό καταναλωτών καταγγέλλει υπέρογκα ποσά στους λογαριασμούς που καλείται να πληρώσει.
Ειδικότερα, τα ποσά αυτά αφορούν είτε επιπρόσθετες χρεώσεις, όπως η Ρήτρα Προσαρμογής με βάση την Οριακή Τιμή Συστήματος, είτε Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ), είτε άσχετες με την κατανάλωση χρεώσεις, όπως ΕΡΤ, Δημοτικά Τέλη και διάφοροι φόροι. Επιπλέον, οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για μη τακτική καταμέτρηση/εκκαθάριση της κατανάλωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα την έκδοση δυσανάλογων και υπέρογκων λογαριασμών κατανάλωσης που οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν άμεσα.

Πλημμελείς Υπηρεσίες: Πλημμελή παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των προμηθευτών ενέργειας, αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων και δυσκολία στην επικοινωνία μαζί τους, ελλιπής έως ανύπαρκτη προσυμβατική ενημέρωση, μη έκδοση εκκαθαριστικών λογαριασμών σε τακτική βάση, λανθασμένη ή μη τακτική καταμέτρηση εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, καθυστέρηση στη διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και άρνηση αποζημίωσης σε καταστροφή οικιακών συσκευών σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ρυθμίσεις Οφειλών: Αδυναμία να αποπληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς και την επιθυμία να αιτηθούν τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, η προκαταβολή που αιτούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακανονισμό, είναι αρκετά υψηλή για τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να την αποδώσει και να μην έχει έτσι τη δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής του.

Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές: Παραπλάνηση των καταναλωτών σε σχέση με τα προσφερόμενα προγράμματα ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

Παραπλανητικές διαφημίσεις προμηθευτών και τηλεφωνικές προσφορές, στις οποίες η τιμή της κιλοβατώρας που προωθούν είναι μεν χαμηλότερη από τον βασικό προμηθευτή ή της αγοράς εν γένει, ωστόσο επιβαρύνουν τους καταναλωτές με υψηλό πάγιο και επιπλέον χρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στα πακέτα προσφοράς, το οποίο και αποσιωπούν.

Ειδικότερα, δεν ενημερώνουν προσηκόντως για:

1. Το κόστος του παγίου.

2. Τη διάρκεια του συμβολαίου (24μηνη).

3. Την εγγύηση.

4. Τις ρήτρες αναπροσαρμογής, οι οποίες δύνανται να ανεβάσουν αισθητά το κόστος της kWh.

5. Το ποσοστό της έκπτωσης «έως 46% ή 25% χαμηλότερη», με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση μεγαλύτερου οφέλους για τον καταναλωτή από αυτό που στην πραγματικότητα ισχύει.

6. Επιπλέον πάγιo για ένταξη σε πράσινα προγράμματα.

Προβαίνουν σε αλλαγή προγραμμάτων και συμβολαίων χωρίς τη σύννομη υπογραφή των καταναλωτών ή όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης δεν τηρούν τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος.

Πιέζουν και απειλούν τους καταναλωτές μέσω εισπρακτικών εταιρειών για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος εάν έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς που αδυνατούν να πληρώσουν, ακόμα και για μικρά ποσά.

Διακοπή Ρεύματος: Μεγάλο είναι και το ποσοστό των καταναλωτών, που καταγγέλλουν, είτε ότι, οι προμηθευτές δεν δέχονται τους προτεινόμενους διακανονισμούς, είτε ότι, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους διακανονισμούς τους, λόγω της πανδημίας και των ιδιαίτερων συνθηκών , είτε ότι, αποβάλλονται αδικαιολόγητα από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, με αποτέλεσμα τη διακοπή του ρεύματος.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Καταγγελίες καταναλωτών που εστάλησαν στην ΕΚΠΟΙΖΩ
«Συγκεκριμένα ήρθε ένας πολύ φουσκωμένος λογαριασμός, ενώ διαθέτω και νυχτερινή χρέωση και κοινωνικό τιμολόγιο, επειδή είχαν να έρθουν για πραγματική μέτρηση από τον Δεκέμβρη του 2019.

Όπως καταλάβατε όλο αυτό τον καιρό οι μετρήσεις που ήρθαν ήταν στο περίπου και φυσικά όταν έγινε πραγματική μέτρηση προστέθηκαν οι κιλοβατώρες που δεν είχαν μετρηθεί με αποτέλεσμα την υπέρβαση των ορίων και υπερχρέωση της οικίας μου.

Δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω αρκεί να έρχεται η σωστή χρέωση στην ώρα της και θέλω να αιτηθώ κούρεμα του χρέους.

Παρακαλώ χρειάζομαι τη βοήθεια σας είμαι με ένα βασικό μισθό και είμαστε οικογένεια με δύο μωρά παιδιά, οι κύριοι δεν απαντούν στα τηλέφωνα μου και απ’ ότι έχω καταλάβει, θέλουν να επωμιστώ όλο αυτό το χρέος χωρίς παραδοχή των λαθών τους περί ελλείψεως προσωπικού για καταμετρήσεις!».

«Θα ήθελα να κάνω καταγγελία στην εταιρεία…… για διακοπή ρεύματος 535 ευρώ. Με την κατάσταση αυτή είμαι χωρίς δουλειά και προσπαθώ να κάνω ρύθμιση οφειλής αλλά δε μπορώ να πιάσω γραμμή τηλεφώνου».

«Έλαβα ένα τιμολόγιο της εταιρείας …… με τον χαρακτηρισμό ΕΚΤΑΚΤΟΣ, στον οποίο ζητούν το ποσό των 574 ευρώ, ως πόσο λένε για Αναδρομική Εκκαθάρισης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019!

Έχω διακόψει τη …..ως πάροχο πάνω από χρόνο. Επίσης έχω προβεί σε διακανονισμό για παλιότερο χρέος της ….. τον οποίο πληρώνω ανελλιπώς, όπως επίσης και κάθε τρέχον λογαριασμό της …. Σας παρακαλώ μπορείτε να με βοηθήσετε?

Στις αναλυτικές χρεώσεις πίσω από τον λογαριασμό αναφέρει Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019 6,16!!! και Λοιπές Χρεοπιστώσεις 579,83!!! Άγνωστο τι είναι αυτές οι λοιπές Χρεοπιστώσεις!!! Η ΕΤΜΕΑΡ με αρνητικό πρόσημο!!! Επίσης απειλούν ότι αν δεν πληρωθεί αυτός ο έκτακτος λογαριασμός θα χαθεί η ρύθμιση!!!».

«Θα ήθελα παρακαλώ μια καθοδήγηση σχετικά με ένα πρόβλημα που υπάρχει με την εταιρία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ….. Λοιπόν έχω στην εταιρία 3 μετρητές τους οποίους χειρίζομαι εγώ, σε διαφορετικά ονόματα ο καθένας.

Το πρόβλημα είναι ότι στο συμβόλαιο έχουμε ζητήσει ΜΗΝΙΑΙΟ λογαριασμό, ούτως ώστε να είναι μικρότερα τα ποσά και να μπορούμε πιο εύκολα να τα χειριστούμε και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Εδώ και περίπου 6 μήνες, διαδοχικά σε κάθε μετρητή αργούσαν οι λογαριασμοί, με αποτέλεσμα να φτάνουν σε διμηνιαίους. Στέλνοντας επανειλημμένα μηνύματα στην εταιρία μου έλεγαν συνεχώς “λόγω αναβάθμισης”».

«Αντιμετωπίζω πρόβλημα σχετικά με την υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ η οποία εδώ και ένα χρόνο δεν έκανε καταμέτρηση του ρεύματος με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό του εκκαθαριστικού λογαριασμού να είναι πολύ υψηλό, γεγονός που ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, δυσχεραίνει την αποπληρωμή του λογαριασμού. Να σημειώσω πως και στο παρελθόν έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και απευθυνθήκαμε τηλεφωνικά στον ΔΕΔΔΗΕ αλλά αποποιήθηκαν την ευθύνη προβάλλοντας τις δικαιολογίες πως ίσως να είχαμε σκύλο ή ότι η πόρτα του κήπου ήταν κλειδωμένη και ο αρμόδιος υπάλληλος δεν είχε πρόσβασ».

«Έχω λάβει έναν λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο ….. Το ποσό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων μου φαίνεται υπερβολικό. Συγκεκριμένα είναι 261,53 η κατανάλωση ρεύματος και 156,42 οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Όπως έχω δει έχετε κάνει μια επιστολή σχετικά με το θέμα των υπέρογκων χρεώσεων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Θα ήθελα να με ενημερώσετε, αν οφείλω να πληρώσω αυτό το ποσό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ή αν μπορώ να κάνω κάτι για να ζητήσω να μειωθεί».

«Με έκπληξη διαπιστώνω στους τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος πολύ υψηλές τις “ρυθμιζόμενες χρεώσεις”. Ο τρόπος χρέωσης αυτών δεν είναι διαφανής και κατανοητός. Διαμαρτύρομαι για τα ποσά αυτά και ζητώ την ανάλυση των χρεώσεων, καθώς και την μείωσή τους».

«Σας στέλνω τον τελευταίο λογαριασμό όπου είναι εντελώς παράλογος. Θα δείτε την ένδειξη ( από 24/7/2020 έως 23/3/2021 ) χωρίς να υπάρχει ανεξόφλητος λογαριασμός !!

Τους ανάγκασα να έρθουν να ξανακάνουν μέτρηση. Η υπόθεση έχει να κάνει με την ….., όπου είμαι καταναλωτής ήδη πάνω από 2 χρόνια. Αρχές Δεκεμβρίου 2020 επικοινωνούν μαζί μου τηλεφωνικά να μου προτείνουν ένα νέο προνομιακό πρόγραμμα. Αρνούνται να μου το στείλουν ηλεκτρονικά για να το δω αναλυτικά πριν απαντήσω θετικά ή αρνητικά.

Μου διευκρινίζουν όμως ότι, ακόμη και να απαντήσω θετικά έχω 14 ημέρες να αλλάξω γνώμη εάν θελήσω. Είπα το ναι. Μετά από 10 ημέρες έρχεται έναντι λογαριασμός 165 ευρώ (δεν περίμεναν καν να περάσουν οι 14).

Στους όρους του προγράμματος λέει πως η χρέωσή του γίνεται με την έναρξή του, και η έναρξή με την επόμενη έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού, κάτι που έγινε αρχές Φεβρουαρίου (με χρέωσαν δλδ περίπου 1,5 μήνα πριν τη μέρα που προβλεπόταν).

Επικοινωνώ κατευθείαν με την εταιρεία να ζητήσω εξηγήσεις. Άρχισαν να μου λένε για το ιστορικό χρήσης και να ρίχνουν το μπαλάκι στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η οικία μου είναι 56τμ, μένω μόνος μου, και δεν έχει έρθει ποτέ λογαριασμός πάνω από 70-80 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια για να συνδέεται κάποιο περίεργο ιστορικό.

Επικοινωνώ με τον ΔΕΔΔΗΕ, μου λένε πως δεν έχουν να κάνουν με τους λογαριασμούς, τους εκδίδει ο πάροχος. Η του απάντησε με μια επιστολή με πολλά ψευδή και γελοία στοιχεία.

Τον Φεβρουάριο είχε βγει εκκαθαριστικό λογαριασμός 70-75 ευρώ, έσβησαν τα 165 ευρώ που είχαν στον Έναντι του Δεκέμβρη, αλλά μου έβαλαν προειδοποίηση διακοπής ρεύματος.

Τον Μάρτιο με ξαναχρεώνουν άλλα 163 ευρώ σε Έναντι λογαριασμό με νέα ειδοποίηση διακοπής. Μιας και τέλη Φεβρουαρίου έληγε το πρόγραμμά μου στην… με έβαλαν σε καινούργιο χωρίς να με ρωτήσουν καν.

Οπότε αυτή τη στιγμή χρωστάω 230-240 ευρώ για μια κατάσταση που προκάλεσαν με απαράδεκτο και παράνομο τρόπο. Είμαι μακροχρόνια άνεργος, δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α και δικαιούχος Ελάχιστου Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ΚΕΑ)».

.