Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ έρχεται να αλλάξει τα κακώς πεπραγμένα του δήμου αργούς Ορεστικό..

8 Μαΐου 2022

Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ έρχεται να αλλάξει τα κακώς πεπραγμένα του δήμου αργούς Ορεστικό..

1 Το Κοινοτικό Συμβούλιο, όπως είναι σήμερα γνωστό, είναι ο βασικός θεσμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο επίπεδο του χωριού του Βογατσικοΰ, όπου, λόγω του μεγέθους του από άποψης πληθυσμού, δεν εφαρμόζεται ο περί Δημοτικών Αρχών Νόμος.

2 ]Να γίνει η ιστορική Οικία Δραγούμη, όπου θα στεγαστεί μία από τις εκθεσιακές ενότητες του Νέου Μουσείου.

3 Να Προπροχωρήσει η απαλλοτρίωση από τον δήμο για την ιστορική Οικία Δραγούμη.

4 ]Τα έσοδα από τους δημοτικούς φόρους και επιχειρήσεις που όπως μάθαμε είναι πολύ μεγάλα ποσά και δεν πηγαίνουν στη ανάπτυξη του Βογατσικοΰ.

5 Να κατασκευαστή το πάρκο φωτοβολταϊκών και Ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή του όρους στον προφήτη Ηλιαία και να δίδεται δωρεάν το ρεύμα στους κατοίκους του Βογατσικοΰ για “Πενήντα χρόνια.

όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά.

Η Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ στης επόμενες εκλογές

.