Απαλλάσσονται από »ΚΕΠΑ: την Επανεξέταση Όσ πάσχουν από μη αναστρέψιμες παθήσεις οριστικοποίηση της Αναπηρίας ..

9 Ιουνίου 2022

Ρεπορτάζ Ο δημοσιογράφος Νίκος Βάνης

»ΚΕΠΑ: Απαλλάσσονται Από  Την Επανεξέταση Όσ Πάσχουν Από Μη Αναστρέψιμες Παθήσεις –Οριστικοποίηση Της Αναπηρίας Πίνακες 22 Μαΐ 2022  ΑμεΑ, 

Μια απόφαση σταθμό έλαβαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την πιστοποίηση της αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με νέο άρθρο, απαλλάσσονται οριστικά από την κοπιώδη διαδικασία της επανεξέτασης, όσοι ασθενείς πάσχουν από μη αναστρέψιμες αναπηρίες.

Απαλλαγή από επανεξέταση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) των πασχόντων από μη αναστρέψιμες παθήσεις, και αναγνώριση της οριστικοποίησης της αναπηρίας, τόσο ατην κοινωνικοασφαλιστική όσο και από την φορολογική διοίκηση, προβλέπει το άρθρο 22 το Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή καθώς είχε προηγηθεί παρέμβασή του από το 2020.

Πλέον, όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος εμπίπτει στον Πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και αποδίδεται γι’ αυτήν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%:(α) η διάρκεια ισχύος του συνολικού ποσοστού αναπηρίας που συνδιαμορφώνεται σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων προσδιορίζεται επ’ αόριστον (β) για τη συγκεκριμένη πάθηση κατατίθεται εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας κατά τύπο βολή της πρώτης αίτησης για αξιολόγηση, όπου και θα αξιολογηθεί.

Στις επόμενες αξιολογήσεις δεν υποβάλλεται εκ νέου εισηγητικός φάκελος για τη συγκεκριμένη πάθηση, και το ποσοστό παραμένει το ίδιο με την αρχική αξιολόγηση, εκτός εάν πρόκειται για επιδείνωση αυτής. Αμε ΑΚΕΠΑ:

Απαλλάσσονται από την επανεξέταση όσοι πάσχουν από μη αναστρέψιμες παθήσεις – Οριστικοποίηση της Αναπηρίας–Πίνακες Περαιτέρω, γίνεται αντιστοίχηση των παθήσεων με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ), προς την κατεύθυνση της περαιτέρω διεύρυνσης και συμπερίληψης και άλλων παθήσεων.

Τι γίνεται με τη σύνταξη και τις φοροαπαλλαγές Τέλος με Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται αφενός, ότι σε κάθε περίπτωση που οφορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), γίνεται δεκτή για την χορήγηση των φοροαπαλλαγών η γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής η οποία δεσμεύει τον ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό φορέα που χορηγεί τη σύνταξη, καθώς και γνωμάτευση που περιέχει ιατρική κρίση ανικανότητας για κάθε εργασία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που γνωμάτευση περιέχει οριστική κρίση ως προ το ποσοστό αναπηρίας ή ισχύει εφ’ όρου ζωής, διατηρεί την ισχύ της και γίνεται δεκτή, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής της ή της κατάργησης της υγειονομικής επιτροπής που χορήγησε αυτή.

Εν κατακλείδι, σε συνέχεια των ενεργειών αυτών, δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ), με την οποία αναθεωρείται ο Πίνακας μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον.

Ο Συνήγορος χαιρετίζει τις συγκεκριμένες πρόσφατες ρυθμίσεις, ως πολύ βοηθητικές για τα ΑμεΑ…

Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα για τους ασθενείς με καρκίνο που έχουν αναπηρία από 67 % 80 % 90 % 100 % να περνάν επιτροπές »ΚΕΠΑ: ανά δύο χρονιά λες και ο καρκίνος είναι πάθηση που με τον χρόνο περνάει.

Η δικαστική απόφαση του Συνήγορο του πολίτη για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα ειδει έχει καθυστέρηση από το 2020 που είχε βγει και έγινε ΦΕΚ 17 3 2022, από τους αρμοδίους Υπουργούς με νόμο της Πολιτείας,

 

Τώρα εφόσον αυτή η ανάπηρη με χρόνιες παθήσεις γινάτι να περάσουν από τα »ΚΕΠΑ: που είχαν πέραση πανό από τρεις φορές με ποσοστά 80 % 90% 70 % 67 και έχουν την παλια απόφαση που λειγει στης 31 8 2022 αρα τα ΚΕΠΑ πρέπει να ενημερώσουν τους ανάπηρους να μη περάσουν αυτή την ταλαιπωρία..

Θα επανέρθουμε σύντομα με ναέ ρεπορτάζ……

Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα πολιτογραφημένο έλληνα και Έλληνα πολίτη..

.