Α.Σ.Ε.Π. Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση

23 Ιουνίου 2022

1. Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Καβάλας

2. Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3. Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Καλαμαριάς

4. 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΑΣΕΠ με θέμα τη σταδιοδρομία στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση

5. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

6. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών φύλαξης

7. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλίσμου

8. 4Κ/2022: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

9. 3K/2022: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

10. Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης

 

1. 1ΥΓ/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

2. Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου ΓΔ του Δήμου Θεσσαλονίκης
3. Αναμορφωμένοι πίνακες κατατάξης και αποκλειομένων ΓΔ Περιφ. Αν. Μακ_Θρ
4. Αποτελέσματα ενστάσεων υποψηφίων επιπέδου ΓΔ Περιφ. Αν. Μακ_Θρ
5. Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
6. 3Ε/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10001)
7. Επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΣΕΠ
8. 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ, 5ΕΑ/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής
9. Επιλεγείς προκήρυξης οριζοντίας θέσης ΓΔ ΥΠΕΠΘ-Οικονομικών υπηρεσιών
10. Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων-ΓΔ Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου
11. Επιλεγείσα επιπέδου ΓΔ του Υπουργείου Υγείας
12. 2Ε/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10002)

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Τηλ: 2131319100
Δ/νση: Πουλίου 6 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 23

.